main
product
information
contact
main
main
main
Links
Dansk Solenergi
Meget interessant side
Besøg på Nordisk Folkecenter
OZ9WK - OZ1UM & OZ1UL
Energisituationen i Danmark
Energipolitik, økokonmi og lovgivning
Udarbejdet af Søren Dyck-Madsen,
Det Økologiske Råd
Oplæg til Elteknologi 4 januar 2007
Verden skriger efter billigere energi
Indlæg fra teknologirådet
Alternativ energi
God side med letforståelige forklaringer på de
forskellige alternative energiformer
VÆRD AT VIDE OM ENERGI
Her kan du blive klogere på de forskellige energiformer
– både de mest benyttede som olie, gas og kul – og
nogle af de nye, der f.eks. udnytter bølgekraft eller
brint. Ved hver artikel finder du links og nyttige
henvisninger, så du kan fordybe dig yderligere i emnet.