main
product
information
contact
main
main
main
Teknologier
Vindmøller (Wind Turbines)
Vindmøller er én af menneskets ældste opfindelser til at omdanne naturens kræfter til energi. Moderne vindmøller
bruges i dag primært til at fremstille elektricitet, og de er i løbet af de sidste par årtier blevet én af Danmarks største
eksportvarer. I modsætning til de mest brugte energikilder i dag, kul og olie, udleder vindmøller ikke CO2. Derfor ser
Danmark og andre højteknologiske lande i disse år både rent kommercielle, men også miljømæssige gevinster ved at
opføre store vindmølleparker på havet. Vindmøller fremstiller nemlig elektricitet af et stof, der til forskel fra de
traditionelle energikilder, ikke slipper op: vinden.

Alle der interesserer sig for vindkraft kan få brug for mere information eller viden. Her kan du finde svar - også på det
du ikke vidste, du burde vide om vindkraft.

Viden om vindmøller - læs her
Mon Vestas skulle overveje at gå over til gearløse vindmøller?

Brændselsceller (Fuel Cells)Brændselsceller er en slags evighedsbatterier. Lige som almindelige batterier omdanner de kemisk energi til elektrisk
energi. De gør det uden at støje, og uden at lede giftige gasser ud i atmosfæren. Men i modsætning til almindelige
batterier, skal brændselsceller ikke lades op. Så længe man blæser brint og ilt til brændselscellen bliver den ved med
at producere energi.
Introduktion tilbrændselsceller læs mere her
Hvad er en brændselsecelle
Teknologisk Instut om brændselsceller læs her
Overordnet strategi for udvikling af brændselscelleteknologi i Danmark


Bølgeenergi (Wave Energy)Der er foreslået flere metoder til at udnytte energien i bølgebevægelserne i havet. Storbritannien er det land, som
er nået længst i udviklingen af bølgeenergi. En udformning består af en flydende, cylindrisk tank, som skal fange op
den op- og nedadgående bevægelse i bølgerne, og en generator på bunden skal så overføre bevægelsen til
elektricitet.
Hvad er bølgeenergi, læs her --- Wave Star Danish Project read here
Danske forsøgsanlæg, læs her

Bioenergi (Bioenergy)Anvendelse af biomasse til energiformål omfatter hele kæden fra biomassens dyrkning eller anden primær oprindelse,
fremskaffelse, håndtering, omsætning til eventuelle flydende eller faste forædlede brændsler eller andre
mellemprodukter og endelig den egentlige energiomsætning og bortskaffelse eller anvendelse af restprodukter fra
omsætningen. Affald henregnes ofte til biomasse.
Læs om bioenergi teknologi RISØ her