main
product
information
contact
main
main
main
Vedvarende Energi

Renewable Energy
Vedvarende Energi

Vedvarende energi er den energistrøm, som udsendes fra Solen, og som
livet på Jorden afhænger af. Denne energi opretholder temperaturen og er
drivkraft for det biologiske liv, idet planterne via sollyset (fotosyntesen)
kan vokse og være fødegrundlag for alle øvrige former for liv.

Når solenergien rammer Jorden, omdannes den til biomasse, vindkraft,
vandkraft, solvarme m.m. Disse forskellige former for vedvarende energi
kan udnyttes til energiforsyning.

Vedvarende energi er CO2-neutral. Udnyttelsen af den medfører ikke
udledning af drivhusgassen CO2 til atmosfæren, - i modsætning til brug af
de fossile energikilder (kul, olie og naturgas).


Positive proof of global warming - have a look

Solar energy is the most readily available source of energy. It does not
belong to anybody and is, therefore, free. It is also the most important
of the non-conventional sources of energy because it is non-polluting
and, therefore, helps in lessening the greenhouse effect.

The Sun is the star at the center of the Solar System. The Earth and
other matter (including other planets, asteroids, meteoroids, comets and
dust) orbit the Sun, which by itself accounts for about 99.8% of the
solar system's mass. Energy from the Sun—in the form of insolation from
sunlight—supports almost all life on Earth via photosynthesis, and drives
the Earth's climate and weather.


Global Warming
Renewable Energy